Pomazání nemocných

Pomazání nemocných

Svátostí pomazání nemocných a modlitbou kněží doporučuje církev své nemocné Pánu, aby jim ulehčil a zachránil je. Vybízí je, aby se přidružili ke Kristovu utrpení a k jeho smrti, a tak byli prospěšní Božímu lidu.“ (KKC 1499).

V naší farnosti se uděluje tato svátost společně během mše svaté někdy na začátku postní doby, jinak na požádání v nemocnici nebo doma. Požádat o udělení svátosti nemocných lze kdykoli (v případě, že máte v rodině někoho vážně nemocného, nebo umírajícího, nebojte se kontaktovat kněze).

Ježíš sám uzdravoval nemocné a odpouštěl jim hříchy. Skrze víru, modlitbu kněze a pomazání posvátným olejem posiluje Ježíš nemocného a není-li schopen se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu se vyzpovídat, odpouští mu hříchy. V praxi vypadá svátost nemocných tak, že kněz na nemocného vloží ruce a modlí se za něj, pomaže je požehnaným olivovým olejem a říká při tom:

Skrze toto svaté pomazání

ať ti Pán pro své milosrdenství pomůže

milostí Ducha svatého. Amen.

Ať tě vysvobodí z hříchů,

ať tě zachrání a posilní. Amen.

Kdy může člověk přijmout svátost pomazání:

– při vážně nemoci (tělesné i duševní).

– v nebezpečí smrti (i v bezvědomí).

– když se nemocnému, který přijal tuto svátost, uleví a pak se mu opět přitíží.

– při déle trvající nemoci.

– před chirurgickým zásahem (operací).

– ve stáří, kdy síly značně ochabují.