Příprava – první svaté přijímání

Příprava – první svaté přijímání

20230624133739jhjmh9440

Příprava na první svaté přijímání a svatou zpověď pro děti probíhá v naší farnosti během pátečních dětských odpolední (druhý a čtvrtý pátek v měsíci od 16.30 do 17.15). U dítěte se navíc předpokládá, že ve středu chodí na náboženství.

Rovněž je dobré, když kněz se osobně setkává s rodiči dítěte.

Svátost eucharistie je třetí z iniciačních svátostí, tedy svátostí, které uvádějí do plnosti křesťanského života. Proto se předpokládá, že člověk, který se na přijetí svátosti připravuje, se aktivně zapojuje do života a poslání farnosti.

Podmínky pro přijetí svátosti eucharistie:

– křest, společenství s církví.

– nepřítomnost vážného hříchu (lehké hříchy odevzdáváme Bohu na začátku mše svaté lítostí).

– víra v reálnou přítomnost Krista v eucharistii.

Pokud se na první svaté přijímání chtějí připravovat dospělí, nechť se obrátí na duchovního správce farnosti.

Nemocní mohou přijímat eucharistii na požádání kněze – doma i v nemocnici.