Svátost smíření

Svátost smíření

Příležitost ke svátosti smíření je půlhodiny přede mší svatou (úterý, středa, čtvrtek), během páteční adorace, nebo kdykoliv dle domluvy.

V naší farnosti jsou navíc pravidelně zpovědní dny, kdy je ke slavení svátosti smíření většinou více zpovědníků. Takových zpovědních dní je šest v roce (před vánocemi, na začátku postní doby, před velikonocemi, před velkými prázdninami, před posvícením, o „dušičkách“).

Ke zpovědi mohou přistoupit všichni pokřtění v římskokatolické církvi. Pokud přistupujete ke svátosti smíření po delší době (po více jak jednom roce), je vhodné dopředu kontaktovat kněze a nejprve si s ním promluvit – aby mi pomohl se na slavení svátosti připravit.

Církevní přikázání stanovuje, že každý katolík má přistoupit ke svátosti smíření aspoň jedenkrát za rok, nejlépe v době velikonoční. To je ovšem nezbytné minimum.

Člověk má přijmout svátost smíření vždy co nejdříve, když se dopustí těžkého hříchu. Těžký hřích ničí lásku v srdci člověka a odvrací jej od Boha. Avšak víme, že i nahromaděné, opakované lehké hříchy se stávají problémem, přemáhá nás slabost v odolnosti vůči hříchu a špatným myšlenkám, a boj proti špatným sklonům se stává stále těžším.

Z tohoto důvodu je velmi užitečná pravidelná zpověď, kde vyznáváme své lehké hříchy a Bůh nás obnovuje. Osvědčenou dobou pro přijetí svátosti smíření je interval jednoho měsíce.

Cílem svátosti smíření není jen dosažení odpuštění, ale člověk ve svátosti přijímá také Boží milost, která mu pomáhá na cestě obrácení. Podstatným prvkem svátosti smíření je tedy také pokání, které je vhodné doprovázet také svým předsevzetím (tedy konkrétním vyjádřením a snahou po vlastním obrácení).

Ke slavení svátosti smíření nám mohou napomoci zpovědní zrcadla.