Přistoupim: kostel sv. Václava

Pravidelné bohoslužby:

  • Každou první neděli v měsíci v 8h.
  • Každou třetí středu v měsíci v 18h.

 

Historie kostela

 

V roce 2022 začneme připravovat projektovou dokumentaci k opravě krovu kostela. Pokud chcete opravu podpořit, můžete přispět na účet farnosti 4040404040/2700, variabilní symbol 30901.