Poříčany: kostel Narození Panny Marie

Pravidelné bohoslužby:

Každou čtvrtou neděli v měsíci v 8h.

 

Historie kostela

 

V roce 2021 jsme ve spolupráci s obcí a díky dotaci z ministerstva kultury (188 000 Kč) začali opravovat místní kostel. V roce 2021 jsme opravili plášť kostela – sakristii. V roce 2022 počítáme s pokračováním v opravě.

Pokud chcete podpořit opravy kostela, můžete přispět na účet farnosti 4040404040/2700, variabilní symbol 60901.