Bříství: kostel Nalezení Svatého Kříže

Klikněte pro aktuální dění v kostele

Pravidelné bohoslužby:

Každou čtvrtou středu v měsíci v 18h

 

Historie kostela

 

V nejbližších letech začneme připravovat opravu kroku kostela. Pokud chcete podpořit opravu tohoto kostela, můžete přispět na účet farnosti: 4040404040/2700, variabilní symbol 70901.

 

Pod obec Bříství spadá také zřícenina kaple Povýšení Svatého Kříže (v soukromém vlastnictví). Zde slavíme mši svatou každou druhou sobotu v září (z pátka na sobotu je možnost společného přespávání u kaple – připraven večerní program), a pak také 14. září v 6h.