Rostoklaty: kostel sv. Martina

Pravidelné bohoslužby:

Každou první středu v měsíci v 18h.

 

Kostel je v majetku obce. Děkujeme obci za spolupráci.

 

Historie kostela