Štolmíř: kostel sv. Havla

Pravidelné bohoslužby:

Každou druhou středu v měsíci v 18h

 

Historie kostela

 

V posledních letech se nám daří s pomocí dotace z ministerstva kultury (ročně cca 300 000 Kč) opravovat zdejší zvoničku.

 

Rovněž plánujeme v nejbližší době začít s pracemi na opravě místního kostela. Na ní je možné přispět buďto na účet farnosti (4040404040/2700, variabilní symbol 90901), nebo také na transparentní účet zřízený městem: 123-1955760277/0100.