Bylany: kostel sv. Bartoloměje

Pravidelné bohoslužby:

Každou druhou sobotu v měsíci v 17.30.

 

Historie kostela

 

V posledních letech jsme se s pomocí dotací z ministerstva kultury (cca 300 000 Kč za rok) pustili do oprav kostela. Došlo k opravě věže kostela – chybí dokončení pořízení krytiny věže. Dále budeme pokračovat v opravě krovu kostela. Vše ale v návaznosti na poskytnuté dotace.

Pokud chcete opravu podpořit, můžete přispět na účet farnosti: 4040404040/2700, variabilní symbol 40901.