Materiál pro mimořádné služebníky Božího slova

Odkazuji na text kapitulního vikáře Prof. Josefa Vrany z Olomouce.

Není třeba číst text najednou, je možné si jeho četbu rozložit na delší dobu. V případě různých otázek je možné se na mě obrátit.

Patnáct pravidel pro rektory