Aktuální informace

Sbírka na Ukrajinu

V tomto týdnu se koná sbírka na Ukrajinu. V dalších týdnech uvidíme, jak budeme pokračovat.

Při nedělních bohoslužbách se ve farnosti vybralo 35 000 Kč.

 

Kající den ve farnosti

V úterý 1. března je ve farnosti kající den. Zvu všechny farníky, aby se k tomuto dni připojili – alespoň svou modlitbou. Ke slavení svátosti smíření jsem k dispozici v kostele po celý den (až do cca 17.50). Bohužel, v pondělí jsem se dozvěděl, že je vhodné, abych se od 14h účastnil jedné konference přes internet. Budu si tedy muset od 14h odběhnout cca na půl hodiny na faru, abych se ke konferenci připojil.

Zde můžete nalézt modlitbu k zahájení a zakončení kajícího dne.

 

Páteční křížové cesty

Ve farním týdeníku jsem zapomněl informovat o pátečních křížových cestách. Ty budou, jako každý rok, ve farním kostele každý pátek od 17.30. Ve sdílené tabulce se můžete přihlásit (a prosím, abyste tak někteří učinili) k vedení této pobožnosti. Děkuji.

 

Prvosobotní pouť v Tismicích

Dnes mi P. Jiří Korda, farář v Praze-Lhotka potvrdil, že v sobotu mezi nás přijede. V 9.30 modlitba růžence, v 10h mše sv. a po ní setkání na faře. Zvu všechny k účasti. Na první soboty se scházíme a Panně Marii svěřujeme naši farnost i její pastorační aktivity.