Eucharistická adorace

Ve čtvrtek 13. 5. 2021 po mši svaté a modlitbě nešpor na Slavnost Nanebevstoupení Páně, v den výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě a také v den, kdy si připomínáme uplynutí 40 let od atentátu na papeže Jana Pavla II. pojďme a společně se klaňme Kristu přítomnému v eucharistii. Věnujme našemu Pánu a Příteli to nejvzácnější, totiž sami sebe a čas, který dostáváme. Vždyť nás k tomu vybízí slovy: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“ (Mt 11,28-30)

Jana Strnadová