Transparentní účet na opravu kostela sv. Havla ve Štolmíři

Milí přátelé,

město Český Brod ve spolupráci s farností vyhlásilo a zaštítí veřejnou sbírku na obnovu kostela sv. Havla ve Štolmíři. Chceme tímto způsobem symbolicky podpořit záchranu tohoto významného duchovního místa i výjimečné barokní památky z počátku 18. století. Výtěžek bude použit na nutné stavební práce, které je na kostele potřeba provést. Těmi jsou především zajištění statiky budovy a také oprava střešních konstrukcí. Pokud by se vlastníkovi, kterým je Vaše farnost, podařilo získat finanční podporu z některého dotačního titulu, například od ministerstva kultury, mohou vybrané příspěvky od občanů posloužit též jako potřebná finanční spoluúčast. Rádi bychom, aby se prostřednictvím této sbírky do obnovy kostela sv. Havla mohli symbolicky zapojit i občané, kteří nejsou věřící a neúčastní se života Vašeho společenství, případně lidé žijící v jiných regionech. Pro někoho je kostel místem modliteb, pro jiného architektonickým skvostem a součástí historické paměti naší krajiny.
Chcete-li, je možné poukázat jakoukoli finanční částku na transparentní účet zřízený městem Český Brod, č. 123-1955760277/0100. Na žádost dárce město vystaví finanční potvrzení o přijetí daru.  
Pohyb na transparentním účtu můžete sledovat zde: https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-1955760277?fbclid=IwAR3JAJsE_ieSnTmeHr2k8L3Y5DP_E2Ix4mjVyLeMO9R2ruv1kboGd_wxhqA.

Tomáš Klinecký, místostarosta města Český Brod  

 

Děkujeme městu Český Brod za zájem o kostel sv. Havla ve Štolmíři, za podporu a zřízení transparentního účtu.