Velikonoční Triduum

Pro přehlednost jsem text dal do formátu PDF.

  • Na první stránce jsou základní informace
  • Na druhé Zelený čtvrtek
  • Na třetí Velká pátek
  • Na čtvrté Bílá sobota
  • A na poslední velikonoční vigilie a Hod Boží velikonoční.

Na další stránky se dostanete tak, že kliknete na šipku v levé dolní části dokumentu.

Velikonoční Triduum