Bohoslužby v 5. týdnu postní doby

Pondělí 22. 3.

Mše sv. v 18 h v Českém Brodě.

 

Úterý 23. 3.

Modlitba růžence – v 17.30.

Mše sv. v 18 h v Českém Brodě.

 

Středa 24. 3.

Mše sv. v 18 h v Českém Brodě.

 

Čtvrtek 25. 3. – Slavnost Zvěstování Páně

Mše sv. v 16.30 a v 18 h v Českém Brodě. Na bohoslužby se doporučuje přihlašovat přes sdílenou tabulku.

Po mši sv. v 18 h slavnostní modlitba nešpor.

 

Pátek 26. 3.

V 17.30 pobožnost křížové cesty.

Mše sv. v 18 h v Českém Brodě.

Po mši svaté adorace do cca 19.20.

 

Sobota 27. 3.

Modlitba ranních chval v 8.45.

Mše sv. v 9 h v Českém Brodě.

Slavnostní modlitba prvních nešpor Květné neděle v 19 h.

 

Neděle 28. 3. – Květná neděle

Ve farnosti bude pouze jedna mše sv. v 10 h na farní zahradě (na bohoslužbu není třeba se přihlašovat).

 

Další informace pro nadcházející dny:

Zpovědní den

Ve farnosti bude zpovědní den v pondělí 29. 3. Kněží budou k dispozici ke slavení svátosti smíření od 16 h do 20 h ve farním kostele. Mše sv. bude v 15.15.

 

Slavení velikonočních svátků

Velikonoční bohoslužby budou slaveny na farní zahradě. Pamatujme tedy na to, že budeme ve venkovním prostoru – teplým oblečením, na zahradě může být bláto… Na zahradě bude instalován velký stan pro případ, že bude pršet, rovněž je možné donést slunečníky. Připravujeme také pro velikonoční vigilii venkovní ohniště, u kterých se bude moci během bohoslužby případně ohřát. Rovněž bude možné sedět v Oranžové zahradě (staří a nemocní), případně se tam jít během bohoslužby na chvíli ohřát.

Obřady Zeleného čtvrtku – ve sdílené tabulce, prosím, poznamenejte, který nejdřívější čas pro slavení bohoslužby je pro vás možný. Na základě této ankety bude příští neděli stanoveno, kdy budou obřady Zeleného čtvrtku slaveny.

Obřady Velkého pátku budou pravděpodobně od 15 h – ještě bude příští týden stanoveno. Dopis k Velkopáteční sbírce na Svatou zemi.

Obřady Velikonoční Vigilie budou od 20.30.

Mše sv. na Hod Boží Velikonoční budou podle aktuálního počasí. V případě lepšího počasí bude jedna bohoslužba v 10 h na farní zahradě. V případě předpovědi špatného počasí budou obvyklé tři bohoslužby v 8, 9.30 a v 11 h – bude stanoveno později).

 

Duchovní obnova a žehnání kaple

Duchovní obnova ve farnosti bude v sobotu 17. dubna – odpoledne. Duchovní obnovou nás provede Mons. Zdenek Wasserbauer. Mše svatá bude ve farní kapli – přenášena v Oranžové zahradě a na farní zahradě.

V neděli 18. dubna si připomeneme 600 let od upálení 18 kněží. Kromě sobotní duchovní obnovy připravujeme k této události ještě další program.