Aktuality o opravách ve farnosti

 

Drazí přátelé,

 

rád bych napsal znovu pár slov o probíhajících úpravách a opravách ve farnosti.

 

Kostel sv. Gotharda:

V kostele byla skoro dokončena instalace výstavních panelů (je třeba ještě za jedním opravit zeď a pověsit ho). V brzké době se ještě bude pořizovat vybavení (to by ráda pořídila firma Multitec).

Rád bych v kostele také instaloval kamerový systém – pro zajištění kostela. Při pořizování nové elektroinstalace se s tím počítalo.

Výhledově by se v kostele také opravovaly schody k oltáři sv. Gotharda (tam, kde je dnes sedes).

 

Farní zahrada:

Na farní zahradě se pokračovalo v některých dalších úpravách. Byl přesazen ořech na farní louku, zasazena broskev a další strom „vysokokmen“. Proběhla úprava některých povrchů (další vyrovnávání děr). Záhonky byly dle potřeby přesazeny či upraveny, stromy byly prořezány.

 

Během pár týdnů by se mělo začít dělat ohniště. Případně se bude ošetřovat obvodní zeď.

 

 

Fara – učebna a kaple:

V učebně se opravovala podlaha a na začátku týdne by se měl pokládat koberec. Rovněž byl vytvořen návrh vybavení učebny. Cena je cca 53 500 Kč (včetně DPH). Největší položkou je osm nových stolů – stabilních a skládacích (podobný styl, jako v OZ).

 

Rovněž se pokračuje v kapli. Vybavení kaple (oltář, sedes…) by mělo být již u Petra Štěpána, zároveň čekáme, že v brzké době bude hotový svatostánek, který se v kapli usadí do stěny. Začíná se také rýsovat koberec (v místě pro lidi) a úprava podlahy (prostředí presbytáře).

 

Připomínám, že bych rád, kdyby kaple byla požehnána otcem biskupem v sobotu před Květnou nedělí.

 

 

Výhled oprav ve farnosti v letošním roce:

O tom, co nás čeká v letošním roce, jsem již psal ve farním časopisu. Ale věci se dál vyvíjejí a jsou některé novinky, které mi přidělávají starosti, respektive mě staví před obtížná rozhodnutí.

Z ministerstva kultury máme přislíbenou dotaci 300 000 Kč na opravu kostela v Bylanech. Náš spolupodíl činí cca 180 000 Kč. Zde se ale ještě jedná s firmou na dalším postupu.

Rovněž pro Štolmíř a zdejší zvoničku jsme z MK dostali dotaci 250 000 Kč. Náš spolupodíl činí cca 140 000 Kč. A i zde se ještě s firmou ladí detaily.

A do třetice, s obcí Poříčany jsme se dohodli, že v letošním roce se pustíme do opravy pláště místního kostela. Oprava sakristie a presbytáře (vnější plášť) je odhadována na cca 700 000 Kč. Obec i farnost chtějí každý rok investovat cca 150 000 Kč. V letošním roce jsme již získali příslib dotace z MK 180 000 Kč – žádáme o navýšení, jestli by bylo možné udělat opravy za celých 700 000 Kč.

Začne také stavba varhan v Tismicích. Částka 1 600 000 Kč je již získaná/přislíbená. Farnost potřebuje v těchto dvou letech získat ještě 1 000 000 Kč.

S tímto jsme prozatím počítali a předpokládaný rozpočet farnosti pro rok 2021 je zhruba vyrovnaný.

Do toho ale také přišla nabídka poskytnutí dotace na obnovu pláště farního kostela v hodnotě 520 800 Kč (434 000 Kč MK a 86 000 Kč město Český Brod). Náš spolupodíl by ale činil cca 530 000 Kč (347 200 + 182 000 DPH). V současné době ale farnost nemá peníze, aby mohla tuto dotaci přijmout. Pokud by vás někoho napadlo, kde by bylo možné peníze (alespoň jejich část) získat, dejte mi, prosím, vědět. Jinak budeme muset poděkovat a říci, že o dotaci zájem v letošním roce nemáme.

 

 

Pokud chcete finančně podpořit kterékoli dílo – fara (učebna a kaple), kostel sv. Gotharda, varhany v Tismicích, bylanský kostel, zvoničku ve Štolmíři, můžete přispět na účet farnosti: 4040404040/2700, a zadat patřičný variabilní symbol – viz kontakty na stránkách farnosti. Za případné dary Pán Bůh zaplať.