Duchovní program v 2. postním týdnu – aktualizováno v 12.50

Pondělí 1. 3.

Mše sv. v 18 h v kostele v Českém Brodě.

 

Úterý 2. 3.

Přede mší svatou (od 17.30) modlitba růžence

Mše sv. v 18 h v kostele v Českém Brodě.

 

Středa 3. 3.

Mše sv. v 18 h v kostele v Českém Brodě.

 

Čtvrtek 4. 3.

Mše sv. v 18 h v kostele v Českém Brodě. Při mši svaté modlitba nešpor.

 

Pátek 5. 3.

Od 17.30 modlitba pobožnosti křížové cesty.

Mše sv. v 18 h v kostele v Českém Brodě. Po mši svaté adorace (do cca 19.20).

 

Sobota 6. 3.

Modlitba ranních chval od 8.45.

Mše sv. v 9 h v kostele v Českém Brodě.

Modlitba nešpor v 19 h.

 

Neděle 7. 3.

Mše sv. v 8 h, v 9.30 a v 11 h v kostele v Českém Brodě. Při mši svaté v 9.30 budou skrutinia našich čekatelů křtu.

 

Aktuální informace:

Každý, kdo pojede na mši svatou z okresu Nymburk, ať má u sebe čestné prohlášení mnou vydané (je tam pořad bohoslužeb, vyjádření příslušnosti k farnosti), a pak také „na hlavu“ vyplněný teno formulář (policie asi bude pracovat především s pro ně známými dokumenty). V něm zaškrtněte, že se jedete účastnit „hromadné akce“. Současná opatření výslovně nepočítají s účastí na mši svaté, budeme ale doufat, že policie patřičně vyhodnotí nastalou situaci.

 

Prosím všechny z okresu Nymburk, aby mě případně o své zkušenosti s policií informovali (ať už o bezproblémovém puštění, nebo trvání na zákazu…). Pak na to budu reagovat. V případě, že by nebyl umožněn vstup do okresu za účelem mše svaté ve vlastní farnosti, tak bude jedna nedělní mše svaté (pravděpodobně v 8 h) slavena v kostele v Kounicích. Informace by byla poskytnuta zde na stránkách, respektive bych ji poslal přes Whatsappovou skupinu.