Program ve farnosti v týdnu po 6. neděli v liturgickém mezidobí

Úterý 16. února

zpovědní den

Během dne, v čase, kdy budu v kostele zpovídat, bude v kostele vystavena Nejsvětější svátost oltářní.

Mše svatá v 18 h v Českém Brodě.

 

Středa 17. února – Popeleční středa

Den přísného postu. Každý pokřtěný katolík starší 14 let je vázán postem od masa. Každý pokřtěný katolík mezi roky 18-60 je vázán postem újmy (max. jen jednou za den se dosyta najíst). Děti, staří i nemocní, kteří nemohou tento půst zachovávat, jsou vybízeni, aby přesto prožívali tento den v kajícnosti a v sebezáporu.

Mše sv. budou v 16.30 a v 18 h v Českém Brodě – doporučuje se přihlašování přes sdílenou tabulku.

 

Čtvrtek 18. února

Mše sv. v 18 h v Českém Brodě. Po mši sv. modlitba nešpor.

 

Pátek 19. února

V 17.30 v kostele modlitba křížové cesty.

Mše svatá v 18 h v Českém Brodě.

Po mši svaté adorace (do cca 19.20).

 

Sobota 20. února

Mše svatá v 9 h v Českém Brodě.

V 19 h modlitba nešpor – v kostele v Českém Brodě.

 

Neděle 21. února – 1. neděle v postní době

Mše sv. v 8 h, 9.30 a v 11 h – doporučuje se přihlašovat přes sdílenou tabulku.