Tříkrálová sbírka – průběžný stav

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA SPOČÍTÁNA, ALE NEKONČÍ!

 

V minulém týdnu jsme se zástupci Městského úřadu v Českém Brodě rozpečetili a spočítali obsah kasiček z letošní Tříkrálové sbírky. Tento rok koledníci bohužel nemohli obcházet domovy v jednotlivých obcích s tříkrálovým požehnáním. O to více je potřeba poděkovat dárcům, kteří si museli za kasičkou sami dojít!

Díky vám se vybralo 84 857,- Kč.

To je zhruba třetina loňského výtěžku. Tedy ZATÍM!

Stále se můžeme zapojit do sbírky ONLINE a „vhodit mince“ do virtuální kasičky na webu  www.trikralovasbirka.cz až do 30.4.2021.

Tímto způsobem lze přispět přímo do konkrétního místa (charity/farnosti) bydliště. V našem případě 282 01 – Český Brod.

Věříme, že i tuto online kasičku nám pomůžete naplnit!

Za vaši štědrost upřímné díky.

 

 

Tříkrálová sbírka spočítána, ale nekončí!

Výsledky TKS podle kasiček

Výsledky TKS podle obcí

 

Chtěl bych také poděkovat všem, kdo s organizací TKS pomáhali. Těm, kdo pomohli se zapečetěním kasiček, s roznášením letáčků, kteří stáli s kasičkami na jednotlivých místech, i všem obecním úřadům na území naší farnosti, které pomohli s organizací letošní TKS a měli kasičky na svých obecních úřadech!