Pečeme adventní a vánoční příběh

Na letošní adventní dobu jsme plánovali připravit v prostorách galerie v kostele adventní a vánoční výstavu. Současná pandemická situace nás vedla ale k rozhodnutí, že v prostorách ochozu kostela výstavu nepřipravíme.

Nechtěli jsme vás však o ni ochudit, tak jsme se rozhodli připravit virtuální výstavu. Pokud si ji chcete prohlédnout, můžete si ji otevřít zde. Prosíme o trpělivost – je třeba počkat, až se výstava načte (cca jednu minutu – jedná se o velký soubor). Pak už vše běží bez problémů.

Pro spuštění klikněte zde:

 

Pečeme adventní a vánoční příběh

 

Až se Vám objeví obrázek a začne hrát hudba, je třeba pro spuštění najet na obrázek holubice a kliknout myší.

 

Farnost Český Brod děkuje městu Český Brod za finanční podporu.

Farář Římskokatolické farnosti s velkým obdivem děkuje všem, kteří výstavu připravili. Kteří přicházeli s nápady, věnovali čas přípravě a vytvoření. Děkuje také všem, kteří pomohli při nahrávání, dodali nahrávky, apod… Je obdivuhodné, kolik času (dní) tomu někteří věnovali a že se všichni rádi zapojili bez nároku na honorář.

Pokud chcete přispět „vstupným“ a podpořit další pastorační aktivity farnosti, je možné přispět buďto do kasičky v kostele, nebo je možné přispět na účet farnosti – 4040404040/2700, variabilní symbol 111 (ten je pro pastorační činnost farnosti).