Mnohé aktuality

Drazí farníci,

omlouvám se, že vás v tuto chvíli zahrnuji tolika informacemi, ale je třeba, abych je zájemcům sděloval. Informací je mnoho, proto předkládám také určitý obsah – kdybyste si potřebovali přečíst jen něco:

 • sbírky
  • sbírka na misie
  • nedělní sbírky na farnost a finanční dary
 • Využití finančních darů
  • Ornáty
  • Opravy fara
  • Opravy kostel
  • Budoucí investice
 • Důvod finanční podpory
 • Brigády
 • Vyjádření biskupů k současné situaci
 • Výzva k připojení se k postním středám
 • Oslava sv. Mikuláše
 • Adventní roráty
 • Obrázek Svaté Rodiny hledající nocleh putující po rodinách
 • Kešky – farní pouť

Sbírky

Sbírka na misie

Citace z dopisu generálního vikáře Mons. Jana Balíka:

„letošní sbírka na misie se z důvodu pandemie COVID-19 nemohla uskutečnit v plánovaném říjnovém termínu a není možné stanovit náhradní termín. Biskupové ČR vyzývají věřící, aby podpořili misijní dílo církve individuálním zasláním příspěvku a to nejpozději do konce roku. „Oslava Světového dne misií potvrzuje, že naše modlitba i materiální pomoc jsou příležitostí k aktivní účasti na Ježíšově poslání v jeho církvi. Když pomáháme chudým, jistě nikdy nezchudneme, protože jak píše sv. Pavel Filipanům: Můj Bůh je přebohatý, skvěle vám to odplatí skrze Krista Ježíše ve všem, cokoli budete potřebovat.“ Takto povzbuzuje věřící národní ředitel Papežských misijních děl v ČR Leoš Halbrštát. Štědré finanční prostředky z ČR proudí do více než dvaceti zemí po světě, např. do Jižní Ameriky, Afriky, Asie a na ostrovy v Oceánii.

Dary drobných dárců mohou být zaslány přímo na účet Arcibiskupství pražského 45301130/2700 s variabilním symbolem 82020.

Na misie můžete přispět také koupí misijního kalendáře. Ten naleznete v kostele u stolku (příspěvek za kalendář můžete vložit do označené kasičky ve stolku).


Sbírka na farnost

V letošním roce se nekonala velká část nedělních sbírek, respektive mnohé byly poznamenány menší účastí věřících. Pro naši farnost to znamená, že v nedělních sbírkách farnost doposavad vybrala o 120 tisíc korun méně.

V současné době nedělní sbírky budou znovu probíhat – košíček v kostele. Děkuji za vaši štědrost. Je možné také přispět převodem na účet farnosti (v tomto případě je možné variabilním symbolem podpořit konkrétní kostel/dílo a je možné následně vystavit potvrzení o daru). Finanční dary budou využity na opravy, které probíhají a dále budou ve farnosti probíhat.


Využití finančních darů – probíhající opravy

Ornáty

V první řadě děkuji všem, kdo přispěli na ornáty. Vybraná částka 22 800 Kč pokryla pořízení těchto ornátů. Ornáty dorazí zhruba v polovině ledna. Následně budou při mši sv. požehnány. Protože budu teď sloužit více nedělních mší svatých, budu většinu nedělních mší sloužit na úmysl jednotlivých dárců.

 

Opravy na faře

Pokračuje se v opravách na faře. Byly dokončeny zednické práce v budoucí kapli a v učebně. Zde se začne malovat a následně upravovat prostor. Poté začneme řešit také vybavení (koupě stolů, a pod…).

V prvním patře začala instalace kancelářského nábytku – stolu, skříně a patra pro matrace. V příštích týdnech by měl být nábytek dokončen. Na přelomu roku budou místnosti osazeny dveřmi.

Veškeré místnosti fary budou také vybaveny novým internetem. Kabely jsou již nataženy, nyní se pořizuje další příslušenství. Je to příprava i pro případnou možnost vysílat bez problémů z fary (kaple, zahrady…), respektive propojení techniky fary (tiskárna, a pod…).

 

Opravy v kostele

Na ochozu kostela byla darem firmy Multitec pořízena světla a topné panely (v zadní místnosti). Firma Multitec koncem listopadu rovněž instaluje výstavní panely v hlavní části, vytvoří prostor pro zázemí, pořídí zábradlí. To jde mimo náš finanční příspěvek. Z našich financí půjde pořízení výstavních panelů v zádní části ochozu a na schodišti.

Rovněž je třeba se pustit do uklízení prostor (umytí oken, dřevěných parapetů, dveří…).

 

Budoucí investice

A dvě věci, které se jeví jako novinka, ale jsou již delší dobru připravovány a nyní se staly aktuální.

První z nich je pořízení nového zabezpečovacího zařízení. S tímto zařízením se počítalo již při loňské opravě kostela – v rámci nové elektroinstalace. Tento pátek proběhla kontrola stávajícího zabezpečení. Protože by bylo na jedné straně do oprav potřeba investovat a na druhé straně je třeba připravit do jara ochoz kostela pro samostatný vstup, rozhodl jsem se, že již nyní pořídíme nové zabezpečení. Jeho výhody budou následující:

 • možnost vstupu na ochoz kostela s vlastním zabezpečením (klíče se tak budou moci půjčit na IC města a návštěvníci se takto budou moci pouštět do kostela, či na výstavy i přes IC).
 • Možnost vytvořit různé okruhy zabezpečení. Tedy i možnost, aby byl kostel zablokovaný, i když budou odblokované vstupní dveře, nebo možnost zablokovat pouze presbytář, boční lodě, a pod… Toto bude mít výhodu, že hlídat celý kostel (tedy jak ochoz, tak kostel) bude muset pouze jedna osoba, případně tato jedna osoba se bude moci i pohybovat v blízkosti kostela.
 • Zabezpečení bude napojeno na farní mobil. Tedy jakékoli narušení mi bude hlášeno na mobil a já tak budu moci okamžitě reagovat (v současné době se stává, že kostel houká a já o tom na faře ani nevím…).

Momentálně se připravuje rozpočet, který se pohybuje v řádu desetitisíců korun.

 

Druhou věcí bude oprava podia před oltářem sv. Gotharda. Sám osobně jsem považoval tuto opravu za zbytečnou, případně za takovou, která nespěchá. Současná situace, kdy tam sedím na sedes a chodím po schodech denně, ukazuje, že je to velmi akutní. Opravy využijeme k tomu, že se toto místo upraví variabilně i pro možnost užívání sedes (vytvoří se odnímatelná zasouvací část, která prodlouží část podia do jedné roviny).

 

Finanční podpora

Drazí farníci, nevím, jak na tom finančně jste, jak moc vás současná situace zasáhla. Proto, prosím, následující výzvu zvažujte ve vztahu ke svému stavu! Chtěl bych vás ale znovu požádat o podporu těchto děl. Věřím, že loňská oprava kostela ukázala, že následně z daného díla máme prospěch my všichni (tedy, že peníze nejsou projedené, a pod…). I současné úpravy a opravy jsou důležité.

 • Ochoz kostela (nové zabezpečení) nám dává možnost otevírat kostel většímu počtu lidí a třeba i tímto způsobem je evangelizovat.
 • Budování farní kaple vytváří duchovní prostor také na faře. Až bude kaple hotová, vznikne i pro vás, kdo máte, nebo získáte klíče od fary, možnost přijít se pomodlit do prostoru s eucharistickým Kristem.
 • Oprava učebny je důležitá pro vaše děti i pro veškerá setkávání. Vzniká nám tak nový příjemný prostor, kde budou studovat, kde budou prožívat společenství, hrát si, a také při pobytech na faře nocovat. Je to tedy investice do prostoru, ve kterém vyrůstají také vaše děti.
 • Podobně úprava horních prostor jednak naplnila povinnosti kněze (mít veškeré materiály pod zámkem) a usnadnila mi práci (všechny materiály budou na jednom místě, a to ve farní kanceláři). Vytvořila se také pohostinka, místo, kde je možné, aby návštěva i přespala. Respektive příjemné místo, kam mohu pozvat snoubence, či jiné lidi k osobnímu rozhovoru v intimní atmosféře, kterou velká a prostorná Oranžová zahrada nenabídne.

 

Věřím, že když k tomu připojíme úpravu farní zahrady, stává se z fary skutečně pohostinné a příjemné místo, kde můžeme rádi trávit čas v setkávání, modlitbě, různých přípravách, a pod… Budu rád, když budete prostory fary a farní zahrady sami hojně využívat.

Děkuji všem, kteří již tato díla  finančně či svou činností podpořili!


Brigády

Od pondělí se mohou konat akce pro šest lidí. Tedy je možné se i společně účastnit brigád. Je třeba pokročit v následujících věcech:

Ochoz kostela – výstavní prostory

Zde je třeba umýt okna, opravit části po instalaci světel a topných panelů, umýt dřevěné parapety… Pokud byste chtěli pomoci, kontaktujte Petra Marhounovou.

 

Ochoz kostela – druhá strana

Podle posledních vyjádření ministra zdravotnictví to vypadá, že by i kostely mohly v určitém stupni PESu začít počítat m2. Z toho důvodu bych chtěl uklidit druhý ochoz kostela, aby tam případně mohli věřící chodit na mši sv. Zájemce, kteří by mi mohli pomoci v pondělí odpoledne uklízet prosím, aby se mi přihlásili.

 

Místnosti fary – malování

V závěru tohoto týdne se bude moci začít s malováním učebny na faře a prostoru za knihovnou (za vstupem do sklepa, kde bude hrací kout). Kdo byste se chtěl podílet na malování, prosím, hlaste se u mne. Malování bude nejspíš v pátek a v sobotu.


Vyjádření biskupů k současné situaci

K současné situaci se vyjádřili i naši biskupové. Z jejich prohlášení:

„všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí z vás volají po větší aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali mnohokrát a stížnost na neústavnost omezení bohoslužeb je i u Ústavního soudu. Podali ji senátoři. Vás jsme vyzvali k intenzivním modlitbám za ukončení pandemie, zvláště k modlitbám v rodinách a ke společné modlitbě růžence každý večer ve 20 hodin.“

Výzva biskupů

Vím o tom, že biskupové byli v úzkém kontaktu s každým ministrem zdravotnictví a že od počátku se snažili některé věci řešit. Je dobré si uvědomit, že v mnoha národech (včetně Slovenska, Polska, Itálie…) jsou kostely zavřené a duchovní služba není mnohde vykonávána. V naší zemi po celou dobu tato možnost, i díky působení biskupů, byla.

Hlas biskupů zazníval stále, ale je otázkou, jakým způsobem mu mohlo být nasloucháno. Ostatně se také stále balancovalo na rovině, že je třeba být solidární i s ostatními, kteří nemohou jiné činnosti provozovat. V tuto chvíli to však vypadalo, že už se o solidaritu nejedná, ale že naopak vše se konat může, jen bohoslužby jsou, zvláště v nižších stupních rizika, neadekvátně omezovány.

Slova biskupů však začínala zaznívat prostřednictvím některých poslanců v poslanecké sněmovně a dnes je slyšíme již z úst ministra zdravotnictví. Je také dobré slyšet z úst téhož ministra slova o důležitosti modlitby v této době a duchovního rozměru života člověka. Tak doufejme, že i úprava PESu bude tomuto odpovídat (byť stále počítejme s nutností nějakých omezení a principu „solidarity“).


Výzva k připojení se k postním středám

V dokumentu biskupů je zmíněna také výzva brněnského biskupa pro svou diecézi. My všichni jsme pozváni k tomu, abychom se k ní připojili: „Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. Přidejme se k nim v celé naší zemi po první tři středy v prosinci – 2., 9. a 16. 12.


Oslava sv. Mikuláš

V jednom z předchozích článků jsem také nabízel možnost natočit domácí video k mikulášské „besídce“. Ozvala se pouze jedna rodina, že tuto možnost zvažuje. Z důvodu malého zájmu tedy nebudeme žádné mikulášské video ve farnosti vytvářet.

Na oslavě sv. Mikuláše spolupracujeme s městem (s ním připravujeme i jiné aktivity). Plán je takový, že na třech místech (kostel, zvonice, evangelický kostel) budou stát Mikulášové a přihlášené děti města si k němu budou moci dojít pro nadílku. Bližší informace se jistě dozvíme i z města.


Adventní roráty

Na adventní dobu jistě plánujeme také adventní roráty. Podle zájmu o bohoslužby uvažuji o tom, že by roráty byly dvakrát, či třikrát týdně.


Obrázek Svaté Rodiny hledající nocleh putující po rodinách

V jednom z předchozích textů jsem také psal o možnosti zapojit se do novény před Vánocemi – obrázek Svaté Rodiny, která hledá nocleh, který putuje jednotlivé dny po farnosti. Prozatím se mi přihlásily čtyři rodiny. Spočívá to v tom, že večer přijdu a s modlitbou obrázek uvedu do rodiny. Tam pak po celý den přebývá a rodina se u něho může scházet během dne k osobní modlitbě. Večer pak s modlitbami obrázek z rodiny odnesu a přenesu ho do další domácnosti.

Kdo by se chtěl zapojit a jeden den tento obrázek přijmout do své rodiny, nechť se u mě hlásí.


Kešky – farní pouť

Připomínám také, že ve farnosti jsou instalovány na vybraných místech kešky. Je tak možné vykonávat pouť na jednotlivá místa naší farnosti a zde se pomodlit (modlitby jsou v dané kešce). Více informací můžete nalézt v historii těchto stránek – dokument o keškách, nebo také v listopadovém čísle farního časopisu.