Nedělní slavení

Drazí bratři a sestry,

posílám další dokumenty k nedělnímu slavení.

Nedělní bohoslužba slova

Homilie

 

K podávání sv. přijímání budu k dispozici:

  • v 10.30 – 12 h – v kostele
  • 14.00 – 17.00 – na faře
  • 17.00 – 18.00 – v sakristii kostela

V ostatních časech mohu také svaté přijímání podat, ale je třeba to se mnou dopředu domluvit, mohu mít totiž ještě jiné povinnosti.

Sbírka:

Chtěl bych vás také povzbudit k finanční podpoře farnosti. Víte, že pro nedělní bohoslužby je zvykem vykonávání sbírek na chod farnosti. V letošním roce  jste takto většinu času farnost podpořit nemohli.

Přispět můžete „vytvořením trvalého příkazu“, nebo zasláním jednorázového daru (v obou případech je možné udáním variabilního symbolu stanovit, na co peníze půjdou. V obou případech je také možné vystavit potvrzení o daru v letošním roce). A nebo je možné přispět přímo v kostele do košíku či do kasiček.

Připomínám, že finanční dary poslouží farnosti také k opravám prostor fary a k vybudování farní kaple.

Všem dárcům, kteří již nějak přispěli i těm, kteří využijí některé z možností a příležitostí a ještě přispějí, mockrát děkuji.

 

Poděkování akolytům

Chtěl bych moc poděkovat akolytům, kteří v době mé nepřítomnosti sloužili farnosti! Zvláště Petru Štěpánovi, který dělal koordinátora této služby. Děkuji jim také za vyjádření ochoty i v následujících týdnech, podle potřeby, touto službou ve farnosti pomoci.

 

Další týden

Další informace k následujícím dnům (na základě PES) vydám později, až budu mít přesnější informace. Počítejte ale s tím, že od okamžiku, kdy začne PES platit (nejsem si jistý, ale myslím, že od pondělí 16. listopadu), bude možné se přihlašovat i na bohoslužby. Zvážím také, kdy bohoslužby budou.

Do chvíle, kdy nebude mít každý z kapacitních důvodů možnost slavit mši sv., bude možnost přijmout eucharistii mimo slavení mše sv. Čas, kdy budu k dispozici ale bude „omezenější“, respektive bude více záležet na osobní domluvě.

Také počítám během zítřka či pondělí s vyjádřením ohledně výuky náboženství a dalších pastoračních aktivit. Je třeba věci dostatečně prostudovat, resp. čekám na vyjádření biskupa, které při každé změně přichází a ve kterém jsou konkrétní informace přímo pro nás.