Změna pravidelného pořadu bohoslužeb

Od měsíce ledna došlo v naší farnosti k nepatrné úpravě pravidelného pořadu bohoslužeb:

Pořad bohoslužeb