Přednáška v Kostelci nad Černými Lesy

Česká křesťanská akademie Vás zve na přednášku a besedu:

Cesta k lidské i křesťanské dospělosti

Žít ve svobodě je ve skutečnosti značně náročné. Svoboda vnější, politická, potřebuje ke svému uskutečňování opravdu dospělé občany. Svoboda vnitřní, bez které je ta svoboda vnější neustále ohrožená populismem a dezercí k autoritářskému systému, vyžaduje skutečnou dospělost lidskou. V případě křesťanů pak dospělost křesťanskou. Budeme se věnovat obsahu a cestě k dospělosti osobní – křesťanské i občanské.

Přednáší – Mgr. Jiří Zajíc

pedagog a publicista, člen Rady České televize, celoživotní skaut.

20.4.2018 v 19:00 na faře v Kostelci nad Černými lesy.

Za ČKA Jan Svatoš, Anna Mašláňová,Marie Večeřová