Nejnovější příspěvky

Křtiny Jaromíra Najberta

Drazí bratři a sestry, v sobotu 15.5. 2021 bude našemu Jarouškovi udělena svátost křtu. Protože bude mít křtiny zároveň se svojí sestřenicí, přijme tuto svátost…

Aktuální informace

Drazí bratři a sestry, v sobotu vstupujeme do měsíce května, měsíce májových pobožností. V sobotu 1. května se sejdeme k pobožnosti v kostele sv. Gotharda…