Výuka náboženství

Odkazy na web R.D. Martina Sklenáře:

Náboženství pro děti

Katolické náboženství pro děti se vyučuje ve školním roce každou středu odpoledne na faře v Českém Brodě ve čtyřech skupinách:

  • Předškoláci a 1. třída – St 13-13.45
  • 2. a 3. třída – St 14-14.45
  • 4. a 5. třída – St 15-15.45
  • V. – VII. třída – St 15.55-16.40
  • VIII. třída a starší – St 16.50 – 17.35

Děti lze přihlásit v první polovině září u duchovního správce, kontakt zde.

 

Náboženstvé pro dospělé

V tomto náboženství sledujeme internetovou výuku náboženství (IVN), a to cyklus Proroci a sapienciální knihy. Student tak doma sleduje tento kurz a každý týden si přečte a nastuduje jednu vyučovací hodinu. Jednou za měsíc je pak společné setkání s knězem, kde je možné položit k nastudovanému tématu otázky a probrané téma shrnout. Toto setkání se koná třetí středu v měsíci od cca 19h.

 

S jáhnem Janem Pečeným probíhá jednou za měsíc ve čtvrtek od 19h setkání nad katechismem (datum se mění podle možností jáhna Pečeného).

 

Internetová výuka náboženství

Doma je možné sledovat různé cykly výuky náboženství: