Podporují nás

Děkujeme za podporu:

 

Firma Multitec:

 • Za pořízení a instalování osvětlení ve farním kostele v Českém Brodě (jaro 2020).

 

 • Za investici do ochozu kostela – pořízení osvětlení, výstavních panelů a dalšího vybavení v ochozu farního kostela (podzim 2020).

Město Český Brod:

 • Děkujeme městu Český Brod za dlouhodobou podporu při spolufinancování opravy fasády kostela.

 

 • V roce 2020 nás město podpořilo poskytnutím dotace v pořádání výstav v ochozu kostela sv. Gotharda: Velikonoce (kvůli pandemii se nekonala); sv. Václav; Advent a Vánoce.

MS Servis:

 • Za sponzorské poskytnutí stavebního materiálu a odvoz suti.

  • Při opravě farního kostela (léto 2019).
  • Při opravě místností na faře a úpravy farní zahrady (léto 2020).

Královi s. r. o.:

 • Za slevu na stavební materiál.
  • Při opravě farního kostela (léto 2019).
  • Při opravě místností na faře a úpravy farní zahrady (léto 2020).

Všem jednotlivým štědrým dárcům:

Děkujeme všem, kteří finančně podporují opravy kostelů naší farnosti i pastorační činnost farnosti. Všem upřímné Pán Bůh zaplať.