Kalendář

Přiložené kalednáře mají sloužit jako přehled jednotlivých aktivit, které se konají v naší farnosti. Na této stránce je v jednom kalendáři celkem pět kalendářů.

  • farnostbrod
  • jednorázové události
  • kostel sv. Gotharda
  • kostely Českobrodské farnosti
  • Oranžová zahrada

Když si u kalendáře najedete na políčko „agenda“ a stisknete šipku, která za tímto políčkem je, objeví se vám nabídka těchto pěti kalendářů. Vy si můžete zaškrnout, který z kalednářů chcete, aby se vám ukázal.