Tismice: Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Klikněte pro zobrazení na mapě

Historie

Pravidelné mše svaté 1. sobotu v měsíci v 10h a 3. neděli v měsíci v 8h.

 

 

Aktuální dění v kostele


Aktuální informace o stavebních úpravách

u kostela Nanebevzetí Panny Marie:

 

Během roku 2019 probíhala jednání, výlety a horlivá emailová korespondence ohledně rozhodnutí, kreré by vedlo k funkčnímu nástroji v tismické basilice.

Díky diecéznímu organologovi jsme zjistili, že stávající varhany není výhodné z několika důvodů opravovat, a proto se  přemýšlelo mezi dvěma variantami.

  1. postavit do prostoru nový nástroj
  2. opravit jediný nabízející se positiv (malý typ nástroje) z farnosti Zbraslav

Ke konci listopadu padlo rozhodnutí postavit nástroj nový.

Varhany do Tismic bude stavět varhanářská dílna Dlabal-Mettler s.r.o. z Bílska u Olomouce.

Podle posledních aktuálních informací by se mohl v létě 2020 začít rámcově připravovat plán stavby a na podzim tohoto roku by nám firma připravila konkrétní projekt. Se stavbou varhan by bylo možno začít na jaře roku 2021 a podle našich finančních možností a vypracovaného časového harmonogramu firmy by v první polovině roku 2022 varhany byly instalovány do basiliky.

 

Máme v plánu postavit nástroj jednomanuálový(jedna klaviatura) s pedálem, který by měl cca 7 rejstříků.

Děkujeme Vám předem za Vaši štědrost!

V současné době je nějaký finanční obnos vybrán v Holandsku, kde je spolek podporující místní baziliku.

V naší zemi je možné přispět na transparentní účet zřízený obcí Tismice: 2101623783/2010, https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2101623783

nebo na účet farnosti: 4040404040/2700, s variabilním symbolem 20901.

 

 

V roce 2020 začínáme také podnikat kroky k úpravě staré márnice na záchody (pro poutníky, kteří do baziliky přicházejí).