Bylany: kostel sv. Bartoloměje

Klikněte pro zobrazení na mapě

Historie kostela

Pravidelná mše svatá se zde koná každou druhou sobotu v měsíci od 17.30 hod.

Aktuální dění v kostele


Aktuální informace o opravách kostela

Od roku 2017 realizujeme postupnou opravu kostela sv. Bartoloměje v Bylanech.

1. etapa spočívá v generální obnově střech. Po zahájení rekonstrukce věže se bohužel ukázalo, že trámy byly v natolik havarijním stavu, že bude nutné vytvořit celý krov nově . . .

V roce (2019) se začalo s opravou krovu věže kostela. Do opravy cca 1 244 752 Kč. Ze SZIFu jsme dostali dotaci v hodnotě 643 206 Kč. Z vlastních zdrojů jsme museli zaplatit 601 546 Kč.

další fotodokumentace zde

Na podzim roku 2020 se bude pokračovat v oprvě střechy věže kostela  – pokrytím věže třešní krytinou bude dokončena oprava střechy věže kostela. Letošní opravy stojí přes 600 tisíc Kč. 300 tisíc jsem dostali z ministerstva kultury.

V následujících letech budeme chtít v opravách pokračovat. Vše je ale závislé na finančních možnostech farnosti (především je to tedy vázáno na získání dotace).

 

Budeme rádi, pokud nám finančně s opravou kostela pomůžete. Dary můžete posílat na účet farnosti 4040404040/2700, variabilní symbol pro tento kostel je 40901.