Výsledky voleb do PRF

 

Z pozice funkce jsou automaticky členy PRF: Farář R.D. Martin Sklenář a jáhen Jan Pečený.

Do PRF byli zvoleni: Jaroslava Přikrylová, Martina Přibylová, Petra Marhounová a Martin Červený.

Do PRF byli farářem jmenováni: Petra Najbertová, Michaela Kašparová, Lucie Konopíková a Jiří Rytina.

 

Slib členové PRF složí při bohoslužbě v neděli 20. listopadu, nebo na ustavujícím zasedání v úterý 22. listopadu.

Ustavující zasedání proběhne v úterý 22. listopadu v 18h v Oranžové zahradě. Zasedání bude do 18.30, kdy se přesuneme do Kolína na vikariátní setkání členů PRF s otcem arcibiskupem.