Texty ze setkání pro mimořádné služebníky Božího slova

V sobotu 22. ledna se konalo setkání pro mimořádné služebníky Božího slova. Děkuji všem, kteří dorazili, i těm, kteří napsali, že nedorazí. Někteří nepřítomní projevili zájem, zda by bylo k dispozici to, co budeme říkat. Naše přípravy jsou pouze v bodech, ale snad to i tak alespoň trochu pomůže.

Michal Hladík – Boží slovo v liturgii.

P. Martin Sklenář – praktické pokyny (příprava mimořádného služebníka Božího slova).

 

Předkládám také text dvou modliteb, jako nabídka pro mimořádné služebníky Božího slova – mohou se ji modlit např. ve chvíli, kdy kráčí ke kazatelně/ambonu. Modlitby jsou též v dokumentu – praktické pokyny.

 

Modlitba:

Všemohoucí Bože, Tys mě pozval ke službě Božímu slovu, žehnej mi, abych zřetelně pronášel slova Písma svatého a svým životem abych svědčil o tom, co ústy hlásám. Amen.

 

 

nebo modlitba s vzýváním Ducha svatého:

Všemohoucí Bože, naplňuj mne svým svatým Duchem, abych dokázal tvému slovu porozumět a abych ho dokázal srozumitelně hlásat, aby tak zde shromáždění věřící z něho měli užitek. Amen.