Úmrtí pana Ing. Miloše Dlabala

Drazí farníci, v pondělí 27. září zemřel náš farník pan Ing. Miloš Dlabal. Pohřeb proběhne v rodinném kruhu. Proto se ve farnosti rozloučíme s panem Dlabalem a svou modlitbou ho vyprovodíme na jeho poslední cestě při mši sv. v úterý 5. října v 18h v kostele sv. Gotharda v Českém Brodě.