Nanebevstoupení Páně

Mše sv.  na slavnost Nanebevstoupení Páně bude ve čtvrtek v 18h v kostele v Českém Brodě. Po mši svaté bude modlitba nešpor (zpívané) a následně eucharistická adorace – viz následující článek.