Křtiny Jaromíra Najberta

Drazí bratři a sestry,

v sobotu 15.5. 2021 bude našemu Jarouškovi udělena svátost křtu.
Protože bude mít křtiny zároveň se svojí sestřenicí, přijme tuto svátost v jiné farnosti.
Nemůžeme vás tam všechny pozvat, ale vězte, že v srdcích vás tam vezmeme s sebou.
Budeme rádi, když i vy na nás vzpomenete a budete se s námi radovat. Aleluja.
P+J+N+F+M+J Najbertovi.