Aktuální informace

Májové pobožnosti v sobotu 8. 5.:

V 16 h v Poříčanech

V 17 h v Přistoupimi.

 

V 19 h je slavnostní modlitba prvních nešpor v kostele v Českém Brodě.

 

V neděli je mše sv. v 10 h na farní zahradě. Prosím, přijďte dříve, abyste mohli pomoci s přípravou prostor na mši svatou. Je třeba také přenést některé věci z kostela (ministranti musí přijít dřív, aby si mohli dojít pro ministrantské oblečení do kostela…). Po mši svaté je zase třeba vše sklidit a odnést zpět do kostela.

Od pondělí je možné být ve venkovních prostorách, v případě, že mohu zachovat dvoumetrový rozestup, bez roušky. Myslím, že tak můžeme učinit již tuto neděli při mši svaté.