Aktuální informace

Drazí bratři a sestry,

v sobotu vstupujeme do měsíce května, měsíce májových pobožností. V sobotu 1. května se sejdeme k pobožnosti v kostele sv. Gotharda po ranní mši svaté. A také je možnost vyrazit na 17h do Přistoupimi.

Připomínám, že pokud někde chcete v měsíci máji konat pobožnost, abyste mi dali vědět – v neděli udělám plakátek s místy a časy. To platí i o Českém Brodě. Májové pobožnosti jsou projevem lidové zbožnosti, proto očekávám především aktivitu farníků.

 

Nedělní bohoslužba

Z důvodu, že v neděli má dopoledne pršet, budou obě bohoslužby (v 8 a 10h) v kostele v Českém Brodě. Na bohoslužby není třeba se přihlašovat. Je třeba ale zachovávat platná opatření (respirátory, dezinfekce a rozestupy – 2m mezi účastníky, vyjma lidí z jedné domácnosti). V případě, že by někdo chtěl, tak je možné se přihlásit do prostor ochozu a galerie (na obou mší svatých) – zde bude zachován počet 10 lidí – tedy menší počet účastníků.

V případě, že by přišlo více lidí a v ochozu či galerii nebyl nikdo přihlášen, požádám některé, aby se tam přesunuli.

 

Poděkování

Děkuji všem, kdo pomohli s úklidem „pouště“ v kostele a s rozebráním stanů! Díky, že jste dorazili v hojném počtu.