Pořad bohoslužeb ve 3. týdnu velikonočním

Pondělí 19. 4.

 

Úterý 20. 4.

Modlitba růžence od 17.30

Mše sv. v 18h v Českém Brodě

 

Středa 21. 4.

Výuka náboženství – v obvyklých časech.

Mše sv. v 18h v Českém Brodě

 

Čtvrtek 22. 4.

Mše sv. v 18h v Českém Brodě

Po mši svaté denní modlitba církve – nešpory.

 

Pátek 23. 4.

Výuka náboženství (od 16h II. a III. třída a IV. a V. třída; od 16.35 VI. a VII. třída; od 17.10 VIII. třída a starší ročníky).

Mše sv. v 18h v Českém Brodě

Po mši svaté adorace do cca 19.20.

 

Sobota 24. 4.

Modlitba ranních chval v 8.45.

Mše sv. v 9h v Českém Brodě

Modlitba prvních nedělních nešpor v 19h.

 

Neděle 25. 4.

Mše sv. v 8h v kostele v Českém Brodě

Mše sv. v 10h na farní zahradě – při mši sv. dvoje křtiny.

 

Ještě bych se chtěl vrátit k nedělní slavnosti. Při povídání pana Psoty zaznělo, že město bylo dobyto ve středu. Z toho důvodu jsem tedy hledal další zdroje a zjistil jsem, že jsem někde udělal chybu, když jsem dohledal, že se jednalo o 2. neděli velikonoční. Za svou chybu se omlouvám, na podstatě obsahu sdělení to ale nic nemění.