Aktuální informace

Drazí farníci,

chtěl bych poděkovat všem, kdo se zamysleli nad náboženstvím dětí a zodpovědně se, na základě informací, se kterými pracují, rozhodli poslat, nebo neposlat své dítě na náboženství.

Co se týká páteční výuky, plán je následující. V 16 h (do 16.30) by byla výuka 2. a 3. třídy – bude mít Míša Kašparová. A ve stejný čas bude výuka 4. a 5. třídy. Po hodině mohou jít děti domů, nebo v dané skupině zůstat na faře (bez mísení skupin!) a povídat si, něco si zahrát, jít se do kostela na chvíli pomodlit, něco na faře či v kostele uklidit… Tak je možné na faře a v kostele setrvat až do mše svaté.

Od 16.35 bude skupina 6. a 7. třídy a od 17.10 skupina 8. a vyšší třídy. Obé podobným způsobem, jako u předchozích skupin.

V současné době chodí na náboženství ve skupinách tři, čtyři děti. Jedinou „problematickou“ skupinou se může stát 4. a 5. třída. V případě, že by začalo v současné době chodit více dětí, řešil bych rozdělení této skupiny (jak ve středu, tak v pátek).

 

V pátek od 19.30 bude také setkání biřmovanců.

 

Připomínám rovněž sobotní program – duchovní obnova (od 15 h), přenos mše svaté – možnost sledovat na farní zahradě s žehnáním farní kaple od 18 h, modlitba nešpor v kostele (chvíli po mši svaté), a celonoční adorace (od 19.45 do 9.30). Na celonoční adoraci se můžete přihlašovat přes sdílenou tabulku.

V neděli mše sv. v 8 h v kostele a v 10 h na farní zahradě. Po mši sv. pak povídání pana Psoty, modlitba litanií ke sv. Gothardovi a požehnání.