Pořad bohoslužeb ve Velikonočním oktávu

Velikonoční oktáv je osm dní trvající oslavou dne vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista.

 

Úterý velikonočního oktávu, 6. 4.

Modlitba růžence od 17.30 v kostele v Českém Brodě

Mše sv. v 18 h v kostele v Českém Brodě.

 

Středa velikonočního oktávu, 7. 4.

Mše sv. v 18 h v kostele v Českém Brodě.

 

Čtvrtek velikonočního oktávu, 8. 4.

Mše sv. v 18 h v kostele v Českém Brodě.

Po mši sv. DMC – modlitba nešpor.

 

Pátek velikonočního oktávu, 9. 4.

Modlitba cesty světla v 17.30 v kostele.

Mše sv. v 18 h v kostele v Českém Brodě.

Po mši sv. adorace do cca 19.20.

 

Sobota velikonočního oktávu, 10. 4.

Modlitba ranních chval v 8.45.

Mše sv. v 9 h v kostele v Českém Brodě.

Slavnostní modlitba nešpor v 19 h – v kostele v Českém Brodě.

 

2. neděle velikonoční, 11. 4.

Mše sv. v 8 h v kostele v Českém Brodě – přihlašování přes sdílenou tabulku.

Další pořad bude v návaznosti na počasí. V případě lepšího počasí (nebude pršet a nebude vysloveně zima) bude další mše sv. v 10 h na farní zahradě (bez nutnosti přihlašování). V případě „špatného“ počasí budou mše sv. v 9.30 a v 11 h v kostele – přihlašování přes sdílenou tabulku. V případě většího zájmu může být ještě přidána mše sv. v 16.30 v kostele. O nedělním pořadu bohoslužeb rozhodnu v pátek (v závislosti na předpovědi) a budu informovat na stránkách farnosti a přes WhatsAppovou skupinu farnosti.

 


V dalším týdnu nás čeká připomínka 600 let od upálení 18 kněží a dalších věřících v kostele/zvonici našeho kostela. Program připravuji i v návaznosti na platná pandemická opatření. Přesné informace budou příští neděli v ohláškách a následně na stránkách farnosti.

Na sobotní odpoledne připravujeme duchovní obnovu (Mons. Zdenek Wasserbauer). Mše svatá bude v podvečer ve farní kapli – žehnání kaple (přenos bohoslužby na farní zahradu. V případě zrušeného zákazu nočního vycházení bude celonoční adorace (farní zahrada/kostel?), v neděli mše svatá a povídání spisovatele a publicisty Jana Psoty. Další program ještě připravuji.