Velikonoční pozdrav evengelického společenství

Milé sestry a milí bratři,

letošní Velikonoce opět slavíme v nouzovém režimu. Ani letos jsme nemohli mít společnou křížovou cestu v té veřejné podobě, jak jsme byli zvyklí. Nevíme, zda se v příštích týdnech a měsících budeme scházet při ekumenických večerech a zda budeme mít společnou svatodušní vigilii. Dá-li Pán, jistě ano.

Ale to a mnohé další obtíže nemohou překrýt to hlavní. Naši radost, že náš ukřižovaný Pán vstal z mrtvých! V něm zůstává naše naděje pevná, ať se děje cokoli, řečeno spolu s apoštolem Pavlem, ať žijeme nebo umíráme.

S vděčností za naše dlouholeté vzájemné přátelství, s vírou, že skrze křest patříme všichni k sobě a že tedy tvoříme jeden lid Boží, vám jménem evangelického sboru v Českém Brodě přeji požehnané svátky velikonoční!

Marek Lukášek