První dny Svatého týdne – program

Pondělí 29. 3. – zpovědní den

Mše sv. v 15.15 v kostele sv. Gotharda v Českém Brodě.

Od 16 do 20 h budou v kostele k dispozici čtyři kněží ke slavení svátosti smíření – R.D. Jaroslav Krajl, P. Richard Polák, R.D. Jaroslav Lízner a R.D. Martin Sklenář.

Po celou dobu bude v kostele vystavena nejsvětější svátost oltářní k osobní modlitbě.

Zvu všechny farníky k účasti na kajícím dni (i v případě, že tento den nebudou slavit svátost smíření).

Možnost naší účasti:

  • Všechny farníky zvu k účasti na mši svaté v 15.15. Mše svatá bude prostoupena kajícími prvky. Kdo se nemůže účastnit mše svaté, kéž se pomodlí některý z kajících žalmů: (Žalmy 6; 32(31); 38(37); 51(50); 37(36); 130(129); 143(142) odkaz na kající žalmy). Tyto žalmy je možné/vhodné se pomodlit třeba během dne – v jednotlivých částech dne vždy některý z žalmů.
  • Rovněž zvu všechny farníky, aby setrvali nějaký čas v modlitbě před eucharistickým Kristem a vyprošovali celé naší farnosti Boží milosrdenství.
  • Zakončení kajícího dne bude v 19.50 společnou modlitbou v kostele. Kdo se jí nemůže účastnit, je pozván ke spojení se v modlitbě (nabídka večerní modlitby).

 

Úterý 30. 3.

 V 17.30 modlitba růžence.

Mše sv. v 18 h v kostele sv. Gotharda v Českém Brodě.

 

Středa 31. 3.

Mše sv. v 18 h v kostele sv. Gotharda v Českém Brodě.

 

 

K velikonočnímu triduu bude ještě samostatný článek. V tuto chvíli jen základní informace:

Zelený čtvrtek – obřady v 18 h a ve 21 h společné bdění v Getsemanské zahradě.

Velký pátek – Velkopáteční obřady v 17 h. Křížová cesta v 15 a ve 21 h.

Bílá sobota – obřady Effatha v 9 h

Velikonoční vigilie – 20.30

Hod Boží velikonoční a Velikonoční pondělí – 10.00 (v případě nepříznivého počasí mše svaté v kostele – 8, 9.30 a 11 h – bude stanoveno během pátku či soboty).