Nová ustanovení vlády

Drazí bratři a sestry,

jistě jste zaregistrovali, že vláda vydala nová ustanovení omezující pohyb lidí. Chtěl bych připomenout, že již v říjnu 2020 bylo zmíněno, že vláda, i v pandemické době, nemůže bohoslužby zakazovat, ale pouze omezovat počet účastníků (v současné době 10 % kapacity kostela). V usnesení vlády ze dne 26. února 113/2021sb, čl. VI/2 je toto omezení znovu opakováno.

Zájemci si tedy mohou u mě během soboty a neděle vyzvednout čestné prohlášení – účel cesty, bohoslužba. Tento účel neospravedlňuje cestu do jiného okresu (např. Kounice, Bříství). Do prohlášení jsem to přesto napsal, protože z pandemického hlediska mi to přijde logičtější. Zákon ale takto výslovně pro bohoslužbu výjimku nestanovuje. Bude to pak případně na samotných policistech a vaší domluvě s nimi…

Co se týká účasti na bohoslužbách:

  • v pondělí – čtvrtek + sobotu budeme nadále bez přihlašování. Prosím ale, abyste sledovali, kolik nás je a v případě, že v lavicích bude 20 lidí, sami jste přišli do sakristie pro klíče od galerie.
  • v pátek bude přihlašování na mši svatou přes sdílenou tabulku – kvůli „sektorům“. Dole bude omezený počet 15 (občas se objeví někdo, kdo je nezapsaný). Konkrétní stav uvidíme v patřičný okamžik (bude možné třeba sejít z galerie/ochozu dolů, aby se počet 20 lidí doplnil).
  • v neděli bude nadále platit přihlašování. Dole bude omezený počet 15 lidí (občas se objeví někdo, kdo je nezapsaný). Konkrétní stav uvidíme v patřičný okamžik (bude možné třeba sejít z galerie/ochozu dolů, aby se počet 20 lidí doplnil).

Děkuji vám za Vaši trpělivost. Vyprošuji vám Boží posilu a jeho požehnání.