Duchovní program v 1. týdnu postní doby

Pondělí 22. 2. – Svátek Stolce sv. apoštola Petra

Mše sv. v kostele sv. Gotharda v 18h.

 

Úterý 23. 2.

Modlitba růžence v 17.30.

Mše sv. v kostele sv. Gotharda v 18h.

 

Středa 24. 2.

Mše sv. v kostele sv. Gotharda v 18h.

 

Čtvrteký 25. 2.

Mše sv. v kostele sv. Gotharda v 18h.

Po mši sv. modlitba nešpor.

 

Pátek 26. 2.

Modlitba křížové cesty v 17.30.

Mše sv. v kostele sv. Gotharda v 18h.

Po mši svaté adorace – do cca 19.20.

 

Sobota 27. 2.

Modlitba ranních chval v 8.45.

Mše sv. v kostele sv. Gotharda v 9h.

Slavnostní modlitba nešpor v 19h.

 

Neděle 28. 2.

Mše sv. v kostele sv. Gotharda v v 8h, v 9.30 a v 11h – doporučuje se přihlašování přes sdílenou tabulku.