Prožívání postní doby

Drazí bratři a sestry,

slavením Popeleční středy vstupujeme do postní doby, času přípravy na slavení Velikonoc (obnovu našich křestních závazků). Jak můžeme postní dobu prožít? Stále jsme ovlivňováni probíhající koronavirovou krizí, přesto postní dobu můžeme intenzivně prožívat.

 

Půst, modlitba a almužna

Postí dobu provází tři základní projevy – půst, modlitba a almužna. Je vhodné, když se tyto tři projevy vzájemně doplňují.

 

Dávám každému možnost, aby mi napsal, jakým způsobem chce tyto tři aspekty v postní době prožívat. Je to pomoc k tomu, aby se každý skutečně zamyslel a konkrétně si vyjádřil, jak chce postní dobu prožít – tedy, aby nám ta příležitost neprotekla mezi prsty a my si zase neřekli – ani jsem si nestanovil, jak tu dobu prožiji. Rovněž to bude pro mě příležitost každý den se za dotyčné konkrétním způsobem modlit.


Modlitba

Znovu opakuji, že je možnost požádat otce Martina o otevření kostela k osobní modlitbě, o vystavení eucharistie… Není to žádné obtěžování.

 

V postní době budou křížové cesty, každý pátek od 17.30 v kostele. Během postní doby bychom udělali také nějakou křížovou cestu venku.

 

V postní době se také více zaměříme na modlitbu denní modlitby církve. Obnovuje se modlitba nešpor ve čtvrtek po mši svaté (1. čtvrtek v měsíci při mši svaté).

Navíc se budeme modlit první nedělní nešpory, a to v sobotu od 19 h v kostele v Českém Brodě.

 

Rovněž vás zvu k obnovení společné modlitby růžence, a to v úterý přede mší svatou (od 17.30).


Postní almužničky

U otce Martina je možné si vyzvednout postní almužničky. Ty slouží k tomu, aby člověk odměřil finanční obnos svého postního úsilí (např. se postím od cigaret – to co ušetřím, dám do postní almužničky). Na závěr postní doby bude možné při jedné mši svaté tyto almužničky přinést. Jejich výtěžek bude předán LECCOSu – a jejich prostřednictvím konkrétním potřebným osobám.


Upravení prostoru kostela

V místě, kde máme o Vánocích betlém, bude v následujících dnech vytvořeno postní prostředí (Getsemanská zahrada/poušť). Kromě základních informací k postní době a nedělních textů – zamyšlení se nad nimi, bude také pro každý den jedna společná výzva, o kterou můžeme ve farnosti usilovat.


Farní postní pouť

Tak jako jsme na podzim měli farní pouť po jednotlivých kostelech naší farnosti (kešky), tak i pro postní dobu jsme připravili takové putování. Zájemci mohou u P. Martina získat slepou mapu naší farnosti, do které budou moci zanášet místa naší farnosti, která jsou spojená s duchovním rozměrem – nejen kostely a kaple, ale různé kapličky, křížky, Boží muka… Bude na každém, jakým způsobem se toho zhostí (může si nalepovat fotografie dotyčných míst, napsat, co na místě je, zanést si to do mapy…). Je to pro nás příležitost poznávat území naší farnosti.

 

U jednotlivých míst je také možné se pomodlit některý žalm.

 

Smyslem není co nejdříve objet veškerá místa, ale vyrazit na procházku, na výlet na kole… a během celé postní doby se také takto modlit na jednotlivých místech naší farnosti. Jedná se o putování, které nám dává možnost být spolu, být v tichu, modlit se…


Postní duchovní obnova

Postní duchovní obnova proběhne ve farnosti v sobotu před Květnou nedělí (26. března). Přijede otec biskup Mons. Zdenek Wasserbauer. Přesný program bude upřesněn podle aktuální situace. Pokud bude hotová kaple, otec biskup ji při mši svaté požehná.


(nejen) Virtuální výstava ke Svatému týdnu

Od 8. března bude možné navštívit výstavu ke Svatému týdnu. A to jak v prostorách galerie, tak také virtuální výstavu na našich webových stránkách.Současná opatření nám nedávají možnost vrátit se k běžné praxi výuky náboženství. Znovu vás tedy naléhavě prosím, abyste s dětmi doma procházeli jednotlivé hodiny náboženství z cyklu, který v letošním roce procházíme – hodiny jsou na stránkách www.masklen.webnode.cz. Odpovědnost leží v tuto chvíli zcela na rodičích.

Ty, kteří by přesto chtěli obnovit prezenční výuku náboženství, prosím, aby se mi do neděle ozvali. Podle počtu zájemců bych pak upravoval jednotlivé hodiny a setkání.

Sledujeme, že by se v brzké době snad mohly vrátit děti do škol a tím by se i obnovila výuka náboženství. To ale teprve uvidíme. Proto bych nyní předkládal tuto variantu.