Virtuální výstava ke Svatému týdnu

Drazí bratři a sestry, drazí návštěvníci našich webových stránek,

možná jste již někde zaznamenali, že od 8. března budete moci na těchto stránkách najít virtuální výstavu ke Svatému týdnu. V současné době máme již připravené texty, některé úkoly a hry, a začíná se vytvářet grafická úprava. Naše dílo můžete v současné době podporovat svou modlitbou.

Pokud si chcete udělat představu, co připravujeme, můžete se podívat na vánoční virtuální výstavu, kterou jsme vytvořili před pár měsíci: Pečeme adventní a vánoční příběh

 

Tuto virtuální výstavu k Svatému týdnu doplníme ještě dvěma prostory. V galerii kostela bude rovněž instalována výstava, kterou si budou moci návštěvníci projít. I zde pracujeme s tím, že výstava bude přístupná od 8. března. A pro postní dobu také připravujeme úpravu v prostoru kaple s pietou, kterou upravíme na Getsemanskou zahradu/poušť (podobně, jako o Vánocích máme v těchto prostorách jesličky). Zde také bude pár slov k postní době a týdenní zamyšlení (nad nedělními texty).