Zpovědní/kající den ve farnosti

V úterý 16. února bude ve farnosti zpovědní/kající den. Zvu všechny farníky, aby se k tomuto dni připojili – i když nebudou třeba slavit tento den svátost smíření. Slavení svátosti smíření není jen osobní událostí, ale je to slavnost celé církve. A protože tento den přistoupí ke zpovědi více farníků, je to příležitost pro nás pro všechny tento den prožívat s vědomím, že se v naší farnosti v mnohem větší míře rozlívá tento den Boží milosrdenství a jeho svátostná milost.

 

Kdy budu k dispozici:

Zpovídat budu v kostele, a to od 8.15 do 10 h (pro ty, kteří se nezapisovali). A pak od času, kdy bude první zapsaný ve sdílené tabulce, až do mše svaté.

V čase, kdy budu v kostele zpovídat, bude otevřený kostel a zde vystavena Nejsvětější svátost oltářní.

 

Naše účast

  • Všechny farníky zvu ke společné ranní modlitbě. Buďto v 8 h společně v kostele, nebo každý doma (nabídka ranní modlitby)
  • Rovněž zvu všechny farníky, aby případně, pokud budou mít cestu či čas, přišli během dne do kostela alespoň na chvíli na adoraci a zde vyprošovali bratřím a sestrám Boží milosrdenství.
  • Také zvu k tomu, abychom se během dne opakovaně zastavovali a modlili se kající žalmy (Žalmy 6; 32(31); 38(37); 51(50); 37(36); 130(129); 143(142) odkaz na kající žalmy).
  • V neposlední řadě zvu k účasti na mši svaté v 18 h – mše svatá s díkůvzdáním. Pokud nemůžete přijít, zvu alespoň k duchovní účasti (nabídka večerní modlitby).