Opravy v kostele a na faře – aktuální informace

Drazí přátelé,

 

úpravy fary a kostela dále pokračují. Rád bych Vás o nich i tímto způsobem informoval.

 

Kostel – galerie

Před Vánocemi jsme pokročili v úpravě prostor galerie v kostele. Sponzorsky vytvořeným návrhem Zbyňka Baladrána byla hlavní místnost galerie osazena, rovněž sponzorským darem firmy Multitec, výstavními panely, osvětlením, zábradlím a bylo vytvořeno zázemí.

V současné době firma ještě pořizuje vybavení. My jsme se zavázali, že pořídíme a dovybavíme menší místnost galerie a schodiště. Před Vánocemi se nám to nepodařilo, protože dorazil špatný materiál. Nyní dorazily nové desky, které budeme instalovat. Celková cena pořízení desek je cca 35 500 Kč.

Instalace desek bude probíhat snad v těchto dnech, a tak věřím, že se vše stihne tak, aby 8. března mohla začít v galerii výstavy ke Svatému týdnu (bude i virtuální).

 

Kostel – oltářní stupně

Již jsem také informoval o vhodnosti vyměnit dřevěné stupně k oltáři sv. Gotharda. Současné jsou již přežilé – v minulosti na ně např. působil červotoč…, a propadají se. V současné době je vytvářena cenová nabídka.

 

Kostel – další úpravy

Dokončujeme ještě osvětlení v kostele – co se neudělalo z různých důvodů na jaře. Řešíme osvětlení kazatelny, křtitelnice a sochy Panny Marie. Hledá se vhodný typ osvětlení.

 

Fara – kancelář

Před Vánocemi byla také dokončena hlavní práce na farní kanceláři a pohostince. Farní kancelář je již zcela vybavena. Nyní budu platit fakturu za celostěnovou skříň na matriky a další dokumenty (cca 50 000 Kč). Pohostinka je vybavena zatím dočasným nábytkem – tam ale s ničím nespěcháme.

Na faře byl instalován také nový internet (byt kněze, kancelář, učebna a Oranžová zahrada). Jistě si pamatujete, jak loni o Velikonocích bylo obtížné zajistit dobré připojení. V současné době by mělo být možné bez problémů přenášet přenos z Oranžové zahrady, zahrady venku, ale také z učebny, případně z budoucí kaple. Osobně doufám, že to už nebude třeba pro bohoslužby, ale myslím, že je možné to pak využívat pro společnou četbu Bible, nebo jiné aktivity…

 

Fara – kaple a učebna

Pokračujeme také v úpravě učebny a kaple v přízemí fary. V současné době pořizujeme do učebny koberec a také nábytek (umyvadlo, skříňku, věšák, stoly…). U stolů nám jde především o stabilitu a skladnost – aby se mohly stoly dát stranou, když děti na faře spí. V současné době se vytváří cenová nabídka (odhad je v jednotkách desítek tisíc korun – cca 30 tisíc). Tím bychom měli učebnu dokončenou. Věřím, že z toho budou mít prospěch děti i dospělí.

U kaple se v současné době vytváří rovněž vybavení. Pořizuje se svatostánek (celková cena 50 000 Kč, polovina již byla zaplacena) a oltář, sedes, kříž a stojan na evangeliář (cena něco málo přes 30 000 Kč – i zde již polovina byla zaplacena).

Již plánujeme požehnání kaple. Věříme, že by se vše mělo stihnout do Velikonoc, takže jsem na sobotu 27. března (sobota před Květnou nedělí) pozval otce biskupa Zdenka Wasserbauera. Ten by měl ve farnosti postní duchovní obnovu, a pokud bude kaple hotová a schválená R.D. Radkem Tichým (člen liturgické komise), bude v sobotu také požehnaná.

 

Finanční podpora

Drazí přátelé, nadále se nabízí možnost tyto projekty podpořit finančně. Obracím se především na vás, kteří v této době nechodí pravidelně do kostela a nepřispíváte tak, jak jste třeba byli zvyklí, do nedělní sbírky. Toto je konkrétní příležitost, jak farnost i v tomto čase finančně podpořit, jak spolupracovat na společném díle.

Obracím se také na vás, jejichž děti chodí na náboženství (nebo v brzké době budou chodit), na PDO, na přípravy na svátosti… Obracím se na vás, kteří tyto prostory fary využíváte k účasti na různých společenstvích. Obracím se na vás, kteří se těšíte, až budete využívat farní kapli k osobní modlitbě… Případně na Vás, kteří jen se zájmem sledujete život v naší farnosti. Pokud jste tak ještě neučili, prosím, podpořte finančně toto dílo, úpravu těchto prostor, které slouží k prospěchu nás všech a k pastorační činnosti farnosti.

Přispět je možné na účet farnosti: 4040404040/2700. Při zadání variabilního symbolu 10901 a zprávy – „na faru“, nebo „na kostel“, podpoříte právě tyto projekty. Rovněž vám můžeme vystavit potvrzení o daru.

Všem štědrým dárcům, kteří již přispěli, či přispějí, upřímně děkuji. Díky patří i všem „brigádníkům“, kteří různým způsobem pomáhají a „zlevňují“ veškeré akce. Takovou pomoc je dobré nepřehlížet!