Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. ledna

Úterý 26. 1. – mše sv. v 18 h

Středa 27. 1. – mše sv. v 18 h

Čtvrtek 28. 1. – mše sv. v 18 h

Pátek 29. 1. – mše sv. v 18 h. Po mši svaté adorace (do cca 19.20).

Sobota 30. 1. – mše sv. v 9 h

Neděle 31. 1. – mše sv. v 8 h, 9.30 a v 11 h – doporučeno se na mši přihlašovat přes sdílenou tabulku. Pokud by došlo ke změně vládních opatření, je možné, že pořad nedělních bohoslužeb bude v týdnu změněn – informaci byste našli na stránkách farnosti.

 

Ke slavení svátosti smíření jsem ve všední den přede mší svatou, kromě pátku, kdy jsem k dispozici po mši svaté. Rovněž jsem k dispozici kdykoli jindy po předchozí domluvě.