Bohoslužby v 2. týdnu v liturgickém mezidobí

Úterý 19. 1. – mše sv. v 18 h.

Středa 20. 1. – mše sv. v 8 h, v 18 h ekumenická bohoslužba v kostele sv. Gotharda.

Čtvrtek 21. 1. – mše sv. v 18 h

Pátek 22. 1. – mše sv. v 18 h, po mši sv. adorace do cca 19:20.

Sobota 23. 1. – mše sv. v 9 h.

Neděle 24. 1. – mše sv. v 8 h, 9.30 a v 11 h. Na mši je vhodné se přihlásit přes sdílenou tabulku. V případě, že v neděli budeme ve 4. stupni PES, budou mše svaté pouze dvě (zrušena bude ta mše, o kterou bude v daný čas nejmenší zájem) – informace bude ve sdílené tabulce i zde na stránkách. Proto se sem, prosím, v případě přesunu do jiného stupně PES vraťte a zjistěte si aktuální stav. Děkuji.

Při nedělních bohoslužbách budou pověřováni farníci, kteří čtou při bohoslužbách a přijmou k této službě požehnání. Zájemce prosím, aby se u mě dopředu přihlásili a přečetli si článek k neděli Božího slova na našich stránkách.